વીમો ખેડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીમો ખેડવો

  • 1

    જોખમમાં ઊતરવું; સાહસ કરવું.