વીમો ભરવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીમો ભરવો

  • 1

    વીમાનો હપતો આપવો.