વીરહાક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીરહાક

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    યુદ્ધપ્રસંગે યોદ્ધાની ભયંકર ચીસ.