વીસી માણસ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વીસી માણસ

  • 1

    પ્રમાણિક માણસ.