વ્યાજુકું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

વ્યાજુકું

વિશેષણ

  • 1

    વ્યાજે ધીરેલું અથવા લીધેલું.