ગુજરાતી

માં શક્કરિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શુક્કરિયું1શક્કરિયું2શક્કરિયું3

શુક્કરિયું1

વિશેષણ

 • 1

  શુક્કરવારીમાંથી ખરીદેલું; શુક્કરવારીનું.

 • 2

  લાક્ષણિક હલકી જાતનું.

ગુજરાતી

માં શક્કરિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શુક્કરિયું1શક્કરિયું2શક્કરિયું3

શક્કરિયું2

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શકરિયું.

ગુજરાતી

માં શક્કરિયુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શુક્કરિયું1શક્કરિયું2શક્કરિયું3

શક્કરિયું3

નપુંસક લિંગ

 • 1

  એક છંદ.