શક્કલ ફરી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શક્કલ ફરી જવી

  • 1

    સ્વરૂપ-દેખાવ-ગુણધર્મ બદલાઈ જવાં.