શક્કાદાર ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શક્કાદાર

વિશેષણ

  • 1

    ઘાટીલા સુંદર ચહેરાવાળું.

  • 2

    મોહક; ભભકાદાર.