શક્કો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શક્કો

પુંલિંગ

 • 1

  સિક્કો; છાપ; મહોર.

 • 2

  ચલણી નાણું.

 • 3

  મોટી લખોટી.

 • 4

  લાક્ષણિક આબરૂ; નામના.

 • 5

  ચહેરો; સુંદર ભવ્ય ચહેરો.

 • 6

  ઘરેણાં વગેરેની ભભક.