શક્કો પડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શક્કો પડવો

  • 1

    છાપ પડવી; અમલ બેસવો.