ગુજરાતી

માં શકનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શકન1શકુન2શુકન3

શકન1

 • 1

  શકન; શકુન; ભાવિ શુભાશુભસૂચક ચિહ્ન.

 • 2

  સારા-શુભ શકુન.

ગુજરાતી

માં શકનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શકન1શકુન2શુકન3

શકુન2

પુંલિંગ

 • 1

  ભાવિ શુભાશુભસૂચક ચિહ્ન; શુકન.

 • 2

  પક્ષી.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં શકનની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શકન1શકુન2શુકન3

શુકન3

પુંલિંગ

 • 1

  શકુન; ભાવિ શુભાશુભસૂચક ચિહ્ન; શુકન.

 • 2

  પક્ષી.

 • 3

  સારા-શુભ શકુન.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  શકુન; ભાવિ શુભાશુભસૂચક ચિહ્ન; શુકન.

 • 2

  પક્ષી.

 • 3

  સારા-શુભ શકુન.