શકનિયાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શકનિયાળ

  • 1

    શકુનવાળું.

શુકનિયાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુકનિયાળ

વિશેષણ

  • 1

    શકુનવાળું.