ગુજરાતી

માં શકનિયાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શકનિયાળ1શુકનિયાળ2

શકનિયાળ1

  • 1

    શકુનવાળું.

ગુજરાતી

માં શકનિયાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શકનિયાળ1શુકનિયાળ2

શુકનિયાળ2

વિશેષણ

  • 1

    શકુનવાળું.