શકુન થવા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શકુન થવા

  • 1

    શુભ શુકન તરીકે માન્ય કરવું.