ગુજરાતી

માં શક્રની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શક્ર1શુકર2શૂકર3શંકર4શુક્ર5શુક્ર6

શક્ર1

પુંલિંગ સંજ્ઞાવાયક

 • 1

  ઇંદ્ર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં શક્રની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શક્ર1શુકર2શૂકર3શંકર4શુક્ર5શુક્ર6

શુકર2

પુંલિંગ

 • 1

  આભાર; ઉપકાર.

 • 2

  સુભાગ્ય.

 • 3

  ફતેહ.

મૂળ

જુઓ अ. शुक्रक्र क्र

ગુજરાતી

માં શક્રની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શક્ર1શુકર2શૂકર3શંકર4શુક્ર5શુક્ર6

શૂકર3

પુંલિંગ

 • 1

  ભૂંડ; સૂકર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં શક્રની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શક્ર1શુકર2શૂકર3શંકર4શુક્ર5શુક્ર6

શંકર4

સંજ્ઞાવાયક​

 • 1

  શિવ.

વિશેષણ

 • 1

  શુભકર; સુખકર.

મૂળ

सं.

ગુજરાતી

માં શક્રની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શક્ર1શુકર2શૂકર3શંકર4શુક્ર5શુક્ર6

શુક્ર5

પુંલિંગ

 • 1

  શુકર; આભાર; ઉપકાર.

 • 2

  સુભાગ્ય.

 • 3

  ફતેહ.

મૂળ

अ.

ગુજરાતી

માં શક્રની 6 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શક્ર1શુકર2શૂકર3શંકર4શુક્ર5શુક્ર6

શુક્ર6

પુંલિંગ

 • 1

  એ નામનો ગ્રહ.

 • 2

  શુક્રવાર.

નપુંસક લિંગ

 • 1

  વીર્ય.

મૂળ

सं.