શુક્ર વળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુક્ર વળવો

  • 1

    ભલીવાર આવવો; લાભ થવો; દહાડો વળવો.