શૈક્ષિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૈક્ષિક

વિશેષણ

  • 1

    શિક્ષા વેદાંગ સંબંધી.

  • 2

    શૈક્ષણિક; શિક્ષા-શિક્ષણ સંબંધી.