ગુજરાતી

માં શકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શકાવું1શેકાવું2શંકાવું3

શકાવું1

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'શકવું'નું ભાવે.

ગુજરાતી

માં શકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શકાવું1શેકાવું2શંકાવું3

શેકાવું2

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  'શેકવું'નું કર્મણિ.

ગુજરાતી

માં શકાવુંની 3 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શકાવું1શેકાવું2શંકાવું3

શંકાવું3

અકર્મક ક્રિયાપદ​

 • 1

  સંદેહમાં પડવું; વહેમાવું.

 • 2

  સંકોચાવું; શરમાવું.

 • 3

  હાજત થવી.