શંકાવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શંકાવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    કોઈ વાતમાં શ્રદ્ધાને બદલે શંકાની જ વૃત્તિ હોવી તે; 'સ્કેપ્ટિસિઝમ'.