શંકાવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શંકાવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    શંકાવાદને લગતું કે તેમાં માનતું.