શંકા ઊઠવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શંકા ઊઠવી

  • 1

    સંશય પેદા થવો.