શંખ વગાડવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શંખ વગાડવો

  • 1

    શંખ બજાવવો.

  • 2

    દેવાળું કાઢવું.

  • 3

    લડાઈની તૈયારી બતાવવા શંખ વગાડવો.