શંખ વાગવો (ઘરમાં) ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શંખ વાગવો (ઘરમાં)

  • 1

    ઘરમાં ખાવા પીવાનું ખૂટી જવું.