શગડી કરવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શગડી કરવી

  • 1

    સગડી સળગાવવી.