શગડી બળી જવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શગડી બળી જવી

  • 1

    સગડીનો અગ્નિ નકામો જવો.