શગડી લગાડવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શગડી લગાડવી

  • 1

    સગડીમાં દેવતા સળગાવવો.