શગડી સળગાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શગડી સળગાવવી

  • 1

    સગડીમાં દેવતા સળગાવવો.