શેડ વાગવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેડ વાગવી

  • 1

    જોરથી શેડ નીકળવી.