શણગટ તાણવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શણગટ તાણવો

  • 1

    સાલ્લો મોઢા પર લઈ લાજ કાઢવી.