શણગટ વાળવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શણગટ વાળવો

  • 1

    સાલ્લો મોઢા પર લઈ લાજ કાઢવી.