શતમુખ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શતમુખ

વિશેષણ

  • 1

    સો મુખવાળું.

  • 2

    સો રીતે થતું.