શેતરંજી રંગી નાખવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શેતરંજી રંગી નાખવી

  • 1

    બરડામાં મારી લોહી કાઢવું.