શુદ્ધમધ્યા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુદ્ધમધ્યા

સ્ત્રીલિંગ

સંગીત
  • 1

    સંગીત
    મધ્યમ ગ્રામની એક મૂર્ચ્છના.