શુદ્ધ ઠેકાણે આવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુદ્ધ ઠેકાણે આવવી

  • 1

    ભાન આવવું.

  • 2

    ડાહ્યું-સમજુ થવું.