શુદ્ધ ઠેકાણે લાવવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુદ્ધ ઠેકાણે લાવવી

  • 1

    બુદ્ધિ ઠેકાણે લાવવી; પાંશરું કરવું.