શૂન્યવાદી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂન્યવાદી

વિશેષણ & પુંલિંગ

  • 1

    શૂન્યવાદમાં માનનાર.