શૂન્યશિખરે ચડવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂન્યશિખરે ચડવું

  • 1

    સમાધિદશા પ્રાપ્ત કરવી.