શૂન્યાત્મવાદ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂન્યાત્મવાદ

પુંલિંગ

  • 1

    શૂન્યવાદ; (ઈશ આત્મા જેવું કાંઈ જ નથી એવો) શૂન્યત્વનો બૌદ્ધ તત્ત્વજ્ઞાનનો એક વાદ.