શૂન્ય મારી જવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શૂન્ય મારી જવું

  • 1

    ખાલી કે ભાન વિનાનું જડ થઈ જવું.