શબ્દચિત્રલિપિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શબ્દચિત્રલિપિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શબ્દનાં સૂચક ચિત્ર દ્વારા લખવાની લિપિ; 'હાયરેગ્લિફિક'.