શબ્દલિપિ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શબ્દલિપિ

સ્ત્રીલિંગ

  • 1

    શબ્દે શબ્દે (વર્ણે નહિ) જુદી સંજ્ઞાવાળી લિપિ; 'હાયરિટિક'.