શબ્દાળ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શબ્દાળ

વિશેષણ

  • 1

    શબ્દાલુ; નકામા-વધારે પડતા શબ્દોવાળું કે તેવી શૈલીનું.

શબ્દાળુ ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શબ્દાળુ

વિશેષણ

  • 1

    શબ્દાલુ; નકામા-વધારે પડતા શબ્દોવાળું કે તેવી શૈલીનું.

  • 2

    શબ્દોની ભરમારવાળું.