ગુજરાતી

માં શબ્દાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શબ્દાળ1શબ્દાળુ2

શબ્દાળ1

વિશેષણ

  • 1

    શબ્દાલુ; નકામા-વધારે પડતા શબ્દોવાળું કે તેવી શૈલીનું.

ગુજરાતી

માં શબ્દાળની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શબ્દાળ1શબ્દાળુ2

શબ્દાળુ2

વિશેષણ

  • 1

    શબ્દાલુ; નકામા-વધારે પડતા શબ્દોવાળું કે તેવી શૈલીનું.

  • 2

    શબ્દોની ભરમારવાળું.