શબ્દ કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શબ્દ કાઢવો

  • 1

    બોલવું; હરફ કાઢવો.