શુબા ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુબા

masculine and feminine noun & masculine and feminine noun

  • 1

    શંકા; અંદેશો.

  • 2

    વહેમ; ભ્રમ.

મૂળ

अ. शुब् हा