શમપ્રધાન ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શમપ્રધાન

વિશેષણ

  • 1

    શમ જેમાં પ્રધાન છે તેવું.