શુમાર કાઢવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુમાર કાઢવો

  • 1

    અડસટ્ટો ગણી કાઢવો.