શુમાર જોવો ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શુમાર જોવો

  • 1

    અડસટ્ટો ગણી કાઢવો.