શરત્કાલિક ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરત્કાલિક

વિશેષણ

  • 1

    શરદને લગતું.