શરતમાં ઊતરવું ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરતમાં ઊતરવું

  • 1

    હારજીતની હોડનો કરાર કરવો.