ગુજરાતી

માં શરતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શરતી1શર્તી2

શરતી1

વિશેષણ

 • 1

  શરતને લગતું; શરતવાળું.

 • 2

  શરત કરી હોય તેવું.

મૂળ

फा.

ગુજરાતી

માં શરતીની 2 મુખ્ય વ્યાખ્યા છે: શરતી1શર્તી2

શર્તી2

વિશેષણ

 • 1

  શરતી; શરતને લગતું; શરતવાળું.

 • 2

  શરત કરી હોય તેવું.