શરત બકવી ની ગુજરાતીમાં વ્યાખ્યા

શરત બકવી

  • 1

    હારજીતની હોડનો કરાર કરવો.